Registrace zákazníka

Pro úspěšnou registraci, prosím, vyplňte všechny položky. * povinné údaje

Jméno * Příjmení *  

V případě reklamace se musí jméno a příjmení shodovat se jménem a příjmením reklamující osoby.
Ulice * Město * PSČ *

Email * Telefon *  

Typ sluchátek * Aktivační kód *  

    Aktivační kód je umístěn na etiketě výrobku KOSS.

Název prodejce (prodejna) Místo prodeje (město)  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (Zákon o ochraně osobních údajů) uděluji tímto společnosti EUROSTAR Ostrava s.r.o. souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, to jest jména, příjmení, adresy bydliště, telefonu a e-mailové adresy. Souhlas uděluji společnosti EUROSTAR Ostrava s.r.o., jakožto správci ve smyslu shora uvedeného zákona a to za účelem registrace Doživotní záruky sluchátek KOSS. Souhlas uděluji na dobu, po kterou budu mít zájem o využívání výhod Doživotní záruky.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu společnosti EUROSTAR Ostrava s.r.o., Dělnická 382, 708 00 Ostrava – Poruba. Zákazníkovi též náležejí práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména pak právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

Jestliže zákazník zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může požádat správce o vysvětlení anebo jej požádat, aby vady odstranil. Může se jednat zejména o žádost o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost zákazníka shledána jako oprávněná, správce provede nápravu neprodleně. Nevyhoví-li správce této žádosti, má zákazník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může zákazník obrátit přímo.

Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může písemně vůči správci kdykoli odvolat, avšak tímto odvoláním současně končí výhody vyplývající z Doživotní záruky. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení správci.

Kompletní znění Zásad ochrany osobních údajů

Souhlasím s poskytutím osobních údajů dle výše uvedených podmínek *

Přeji si získávat emailem informace o novinkách značky KOSS


 

ZASTOUPENÍ

EUROSTAR Ostrava s.r.o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice u Prahy

TEL.: 323 601 904
EMAIL: koss.servis@eurostar-ostrava.cz WEB: www.koss.cz

Provozní doba:
Po: uzavřeno
Út: 09.00 - 19.00
St: uzavřeno
Čt: 09.00 - 19.00
Pá: uzavřeno
So + Ne: uzavřeno

Kde naleznu Aktivační kód?Aktivační kód je umístěn na etiketách výrobků KOSS.

ÚSPĚŠNOU REGISTRACÍ ZÍSKÁTE:

- nárok na Doživotní záruku s výhodnějšími podmínkami

UPOZORNĚNÍ:

- platí pouze pro výrobky zakoupené po 1.6. 2007 a opatřené etiketou

- žádejte u svých obchodníků pouze s etiketou obsahující AKTIVAČNÍ KÓD

- sluchátka bez etikety nelze registrovat